Komornik to osoba fizyczna, która działa na podstawie wyroku sądowego lub innego tytułu wykonawczego i ma za zadanie egzekwować wierzytelności od dłużników. Komornik jest niezależnym organem wymiaru sprawiedliwości i działa na zlecenie wierzyciela.

Komornik może dokonywać egzekucji w różny sposób, np. poprzez zajęcie wynagrodzenia dłużnika, zajęcie rachunków bankowych, zajęcie ruchomości lub nieruchomości dłużnika, a także poprzez sprzedaż tych przedmiotów na licytacji.

Dłużnik ma prawo do zaskarżenia decyzji komornika do sądu, który może zdecydować o umorzeniu egzekucji lub zmianie jej warunków. W przypadku braku możliwości spłaty długu, dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Komornik nie może działać w sposób niezgodny z prawem oraz naruszać praw i godności dłużnika. W przypadku naruszenia praw dłużnika, ten może złożyć skargę do sądu na działania komornika.

Skorzystaj z darmowej analizy Twojej umowy!

Zadzwoń! 660-458-400