Co mówić, gdy dzwoni komornik?

Co mówić, gdy dzwonić komornik? Po pierwsze, nie powinieneś podawać żadnych szczegółów dotyczących swojej sytuacji finansowej ani udzielać informacji o swoim majątku.

Kiedy windykatorzy skontaktują się z Tobą, mogą próbować uzyskać informacje na temat Twojej sytuacji finansowej i majątku, aby ocenić możliwości egzekucji długu. Dlatego ważne jest, aby zachować ostrożność i dyskrecję podczas rozmowy z nimi. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących postępowania w takiej sytuacji:

Komornik dzwoni, co robić?

Ustal tożsamość windykatora: Upewnij się, że rozmawiasz z prawdziwym przedstawicielem firmy windykacyjnej, a nie oszustem. Poproś o pełne dane osoby dzwoniącej, nazwę firmy windykacyjnej, adres i numer telefonu, na który możesz oddzwonić.

Zachowaj spokój: W sytuacji kontaktu z komornikami ważne jest, aby nie wpadać w panikę i nie dawać się sprowokować. Pamiętaj, że mają oni za zadanie odzyskać długi, dlatego mogą stosować różne metody nacisku. Stąd istotne jest, aby nie poddawać się emocjom, utrzymać spokój i mówić rzeczowo.

Nie udzielaj informacji na temat swojego majątku: Windykatorzy mogą pytać o wartość Twojego majątku, rodzaj nieruchomości czy ilość oszczędności na koncie. Unikaj udzielania takich informacji, gdyż mogą być one wykorzystane przeciwko Tobie podczas procesu egzekucyjnego.

Poinformuj o trwającym postępowaniu upadłościowym: Jeśli jesteś w trakcie procedury upadłościowej, powiadom o tym windykatorów. W takim przypadku zazwyczaj zawieszane są wszelkie działania windykacyjne, a dług zostaje uregulowany w ramach postępowania sądowego.

Zapoznaj się z przysługującymi Ci prawami: Zgodnie z prawem polskim, windykatorzy mają obowiązek przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych oraz nie mogą stosować przymusu ani naruszać Twoich praw. Upewnij się, że wiesz, jakie przysługują Ci prawa w kontakcie z firmą windykacyjną, aby móc skutecznie bronić się przed ewentualnymi nadużyciami.

Zobacz: Co to jest upadłość Upadłość Konsumencka?

Sporządź notatkę z rozmowy: W miarę możliwości, udokumentuj przebieg rozmowy z komornikiem. Może to pomóc w przyszłości, np. w sytuacji sporu dotyczącego treści rozmowy.

Poproś o pisemne potwierdzenie długu: Jeśli windykator przedstawi Ci roszczenia dotyczące długu, poproś o przesłanie pisemnego potwierdzenia z wyszczególnieniem kwoty długu, danych wierzyciela, umowy oraz podstawy prawnej roszczenia. Dzięki temu będziesz miał/a możliwość zweryfikowania, czy dług rzeczywiście istnieje oraz czy firma windykacyjna działa na rzeczywistej podstawie prawnej.

Nie podejmuj pochopnych decyzji: Windykatorzy mogą naciskać, abyś jak najszybciej podjął/a decyzję dotyczącą spłaty długu. Nie daj się ponieść emocjom i nie podejmuj pochopnych decyzji. Zastanów się nad swoimi możliwościami finansowymi i konsultuj się z doradcą finansowym lub prawnikiem przed podjęciem decyzji o uregulowaniu zadłużenia.

W razie potrzeby skorzystaj z pomocy: Jeśli czujesz się przytłoczony/a sytuacją lub masz trudności z poradzeniem sobie z kontaktami z windykatorami, rozważ skorzystanie z pomocy profesjonalistów, takich jak doradcy finansowi, prawnicy specjalizujący się w prawie upadłościowym lub organizacje pozarządowe oferujące wsparcie dla osób zadłużonych.

Zastanów się nad renegocjacją długu: Jeśli nie jesteś w stanie spłacić długu w całości, możesz spróbować negocjować z firmą windykacyjną nowe warunki spłaty. Wyjaśnij swoją sytuację finansową i przedstaw realistyczny plan spłaty długu. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie firmy windykacyjne są otwarte na negocjacje.

Zobacz: Długi – jak z tego wyjść?

Metody rozmowy z windykatorem przez telefon

Pamiętaj, że windykatorzy mają za zadanie odzyskać dług, ale nie mają prawa stosować nielegalnych metod ani naruszać Twoich praw. Znajomość przysługujących Ci praw oraz ostrożne i spokojne podejście do rozmów z windykatorami pozwolą Ci lepiej kontrolować sytuację i uniknąć dodatkowych problemów związanych z zadłużeniem.

Spróbuj dojść do ugody z wierzycielem: W sytuacji, gdy windykatorzy działają na zlecenie wierzyciela, możesz próbować skontaktować się bezpośrednio z wierzycielem i negocjować warunki spłaty długu. W niektórych przypadkach wierzyciele mogą być bardziej skłonni do zawarcia ugody niż firmy windykacyjne, zwłaszcza jeśli wykażesz chęć uregulowania zobowiązania i przedstawisz realistyczny plan spłaty.

Sprawdź, czy dług nie jest przedawniony: Przed podjęciem decyzji o spłacie długu, sprawdź, czy roszczenie nie uległo przedawnieniu. W Polsce termin przedawnienia długu wynosi zazwyczaj 3 lata (dla roszczeń o świadczenia wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej – 2 lata). Jeśli roszczenie jest przedawnione, nie musisz się obawiać egzekucji komorniczej ani innych środków prawnych.

Reaguj na pisma sądowe: Jeśli otrzymasz pismo sądowe dotyczące długu, nie ignoruj go. Upewnij się, że w odpowiednim terminie odnosisz się do zarzutów, a jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z prawnikiem.

Zobacz: Jak firmy windykacyjne oszukują?

Przygotuj się na możliwość egzekucji komorniczej: Jeśli Twoje starania o uniknięcie dalszej windykacji nie przyniosą rezultatów, przygotuj się na ewentualną egzekucję komorniczą. Dowiedz się, jakie majątek może być zajęty przez komornika oraz jakie są procedury egzekucyjne, aby w razie potrzeby móc sprawnie zareagować na działania komornika.

Dbaj o swoje zdrowie psychiczne: Długotrwałe problemy finansowe i kontakt z windykatorami mogą prowadzić do silnego stresu i wpływać negatywnie na Twoje zdrowie psychiczne. Upewnij się, że korzystasz z dostępnych źródeł wsparcia, takich jak terapeuci, grupy wsparcia dla osób zadłużonych czy bliscy, którzy mogą pomóc Ci w radzeniu sobie z trudnościami.

W sytuacji, gdy windykatorzy dzwonią do Ciebie, ważne jest, abyś wiedział, jak się zachować i jakie masz prawa. Pamiętaj, że Twoim celem jest rozwiązanie problemu zadłużenia, a nie eskalowanie konfliktu z firmą windykacyjną. Stosując powyższe wskazówki, zwiększasz swoje szanse na pokonanie trudności finansowych i uporanie się z problemem długu. 

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Pomoc wszystkim osobom zadłużonym. Zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom.

Wilczykowski & Partnerzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright © 2023

Skorzystaj z darmowej analizy Twojej umowy!

Zadzwoń! 660-458-400