Sąd a upadłość konsumencka

W kontekście postępowania upadłościowego, istotną rolę pełni właściwe podejście sędziów do ustalania planu spłat wierzycieli. W niniejszym artykule przedstawiamy analizę sytuacji, w której postawa sędziego miała istotne znaczenie dla dłużnika ubiegającego się o oddłużenie.

Ważność indywidualnego podejścia do ustalania planu spłat wierzycieli

W Bydgoszczy odnotowano przypadek, w którym sędzia przyjął bardzo istotne stanowisko w odniesieniu do ustalania planu spłat wierzycieli. Zauważył on, że ustalenie planu spłat wierzycieli nie polega na mechanicznym zestawieniu zarobków czy możliwości zarobkowych upadłego z jego niezbędnymi wydatkami, bo wtedy nie potrzeba by Sądu, wystarczyłby kalkulator. Ustalenie planu spłat to „sądzenie”, a więc poza ustaleniem faktu też ważenie racji, zaś ustalenie planu spłat niemożliwego do realizacji kłóci z celem postępowania upadłościowego jakim jest oddłużenie upadłego i nie ma sensu.

Słowa te mają kluczowe znaczenie dla osób zadłużonych, bowiem dowodzą, że odpowiednie podejście sędziów do spraw upadłościowych może mieć istotne konsekwencje dla dłużników. W przypadku opisanym przez prawnika, Sąd zastosował elastyczne podejście do ustalania planu spłat, co pozwoliło na obniżenie raty spłaty dla dłużnika z 1700 zł do 1000 zł.

Zobacz: Długi – jak się ich pozbyć?

Konieczność przeanalizowania przepisów prawa upadłościowego

Przypadek opisany powyżej pokazuje również, że niezbyt szczęśliwa redakcja art. 2 prawa upadłościowego może prowadzić do interpretacji, że zaspokojenie wierzycieli ma priorytet przed oddłużeniem. Takie podejście może skutkować niekorzystnymi decyzjami dla dłużników, zwłaszcza jeśli sędziowie będą konsekwentnie dążyć do „wyciskania upadłego jak cytryny”. Warto zatem podjąć próbę wypracowania jednolitej i korzystnej dla dłużników linii orzeczniczej w tym zakresie.

Rola syndyka w ustalaniu planu spłat wierzycieli

Warto również podkreślić, że syndyk nie sądzi, a ustala fakty. 

W związku z tym, syndyk niekiedy może zaproponować plan spłaty wyższy niż uważa za uzasadniony, zakładając, że Sąd ostatecznie obniży propozycję. Dlatego kluczowe jest, aby dłużnicy nie skapitulowali na samym początku procesu, co pozwoli Sądowi na właściwą ocenę sytuacji i możliwość skorygowania planu spłaty.

Poradnik dla osoby składającej upadłość konsumencką

Mając na uwadze przedstawione aspekty, warto wskazać kilka rekomendacji dla osób dłużnych ubiegających się o oddłużenie w ramach postępowania upadłościowego:

a) Nie kapituluj na starcie – pozwól Sądowi ocenić propozycję syndyka oraz dokonać własnej analizy sytuacji, co może prowadzić do korzystniejszego planu spłat wierzycieli.

b) Dobrze przygotuj się do postępowania – zgromadź wszelkie niezbędne informacje i dowody, które pozwolą na obiektywną ocenę sytuacji przez Sąd.

c) Skorzystaj z pomocy prawnika – odpowiednie wsparcie prawne może być kluczowe dla skutecznego przedstawienia swojego stanowiska i negocjacji z syndykiem oraz Sądem.

Przedstawiony przypadek z Bydgoszczy pokazuje, jak istotną rolę w postępowaniu upadłościowym odgrywa właściwe podejście sędziów do ustalania planu spłat wierzycieli. Właściwa interpretacja przepisów prawa upadłościowego oraz stosowanie elastyczności w podejmowaniu decyzji może prowadzić do korzystniejszych rozstrzygnięć dla osób zadłużonych. Dlatego warto zachęcać dłużników do nie poddawania się na wstępie procesu oraz do świadomego działania, mającego na celu skorzystanie z możliwości wynikających z przepisów prawa upadłościowego. Dobrze przygotowane postępowanie, wsparcie prawnika oraz otwarty dialog z Sądem mogą być kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w walce z długami.

Kluczowe zmiany w prawie upadłościowym, które mogą wpłynąć na dłużników

W kontekście postępowania upadłościowego warto zwrócić uwagę na kilka istotnych zmian, które wprowadzono w prawie upadłościowym w ostatnich latach. Te zmiany mają na celu usprawnienie postępowań oraz zwiększenie możliwości oddłużenia osób fizycznych.

a) Upadłość konsumencka – wprowadzenie uproszczonych procedur upadłościowych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej pozwala na szybsze i bardziej elastyczne oddłużanie dłużników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Uproszczone procedury przekładają się na mniejszy koszt postępowania oraz większą szansę na umorzenie zobowiązań niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.

b) Wprowadzenie instytucji restrukturyzacji – restrukturyzacja jest alternatywą dla postępowania upadłościowego i pozwala na dogłębną analizę sytuacji finansowej dłużnika oraz przedstawienie planu naprawczego, który może pomóc w uniknięciu upadłości. Proces restrukturyzacji jest bardziej elastyczny i pozwala na dłuższą współpracę z wierzycielami, co zwiększa szanse na pozytywne zakończenie postępowania.

c) Skrócenie terminów przedawnienia – zmiany w prawie upadłościowym skróciły terminy przedawnienia roszczeń wierzycieli, co przekłada się na mniejszą presję na dłużników i większą szansę na oddłużenie.

Każdy przypadek dłużnika ubiegającego się o oddłużenie w ramach postępowania upadłościowego jest inny, jednak kluczowe jest, aby dłużnik miał świadomość swoich praw oraz możliwości wynikających z przepisów prawa upadłościowego. Właściwe przygotowanie się do postępowania, wsparcie prawnika oraz otwarty dialog z Sądem i syndykiem mogą być kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w walce z długami.

Na drodze do oddłużenia istotna jest nie tylko znajomość przepisów prawa upadłościowego, ale także umiejętność korzystania z doświadczeń innych osób, które przeszły przez podobny proces. Warto śledzić blogi i fora internetowe, gdzie dłużnicy dzielą się swoimi doświadczeniami oraz poradami, które mogą okazać się pomocne w rozwiązywaniu własnych problemów z zadłużeniem.

Mając na uwadze przedstawione aspekty, można stwierdzić, że walka z długami może być procesem trudnym i złożonym, ale jednocześnie realnym do osiągnięcia sukcesu, pod warunkiem odpowiedniego podejścia oraz wykorzystania dostępnych narzędzi prawnych. Współpraca z profesjonalistami z zakresu prawa upadłościowego, takimi jak prawnicy czy doradcy finansowi, może znacznie usprawnić proces oddłużenia i zwiększyć szansę na powrót do stabilności finansowej.

Zobacz czy samemu można się oddłużyć?

Przebieg upadłości konsumenckiej

Warto również pamiętać, że postępowanie upadłościowe i oddłużenie to nie koniec drogi dla dłużnika. Po zakończeniu procesu ważne jest zrozumienie przyczyn, które doprowadziły do zadłużenia, oraz wyciągnięcie z tego wniosków na przyszłość. Długoterminowe zmiany w zarządzaniu finansami, edukacja finansowa oraz budowanie zdrowych nawyków finansowych są kluczowe dla utrzymania stabilnej sytuacji finansowej po oddłużeniu.

W przypadku dłużników prowadzących działalność gospodarczą, warto również zwrócić uwagę na możliwości restrukturyzacji oraz alternatywne rozwiązania, które mogą pomóc w uniknięciu upadłości. Rozważenie takich opcji jak negocjacje z wierzycielami, wprowadzenie zmian w strukturze przedsiębiorstwa czy współpraca z doradcami finansowymi może być kluczowe dla przetrwania kryzysu finansowego i powrotu do rentowności.

Walka z długami to proces wymagający zaangażowania, determinacji oraz wsparcia profesjonalistów. Kluczowe jest jednak uświadomienie sobie, że możliwości oddłużenia istnieją, a zrozumienie przepisów prawnych oraz korzystanie z doświadczeń innych osób może przyczynić się do sukcesu na tej drodze. Dłużnik, który podejmuje świadome decyzje, współpracuje z sądem, syndykiem i prawnikami, może w efekcie osiągnąć swój cel – pozbycie się długów i powrót do stabilnej sytuacji finansowej.

Pozbędziemy się Twoich długów!

Pomoc wszystkim osobom zadłużonym. Zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom.

Wilczykowski & Partnerzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright © 2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skorzystaj z darmowej analizy Twojej umowy!

Zadzwoń! 660-458-400