Komornik

Komornik to osoba fizyczna, która działa na podstawie wyroku sądowego lub innego tytułu wykonawczego i ma za zadanie egzekwować wierzytelności od dłużników. Komornik jest niezależnym organem wymiaru sprawiedliwości i działa na zlecenie wierzyciela. Komornik może dokonywać egzekucji w różny sposób, np. poprzez zajęcie wynagrodzenia dłużnika, zajęcie rachunków bankowych, zajęcie ruchomości lub nieruchomości dłużnika, a także […]

Skorzystaj z darmowej analizy Twojej umowy!

Zadzwoń! 660-458-400