Kiedy raty kredytu nie są spłacane na czas, bank ma prawo naliczać odsetki karne. Na dzień 17 lipca 2023 r., maksymalne odsetki mogą wynosić 24% rocznie. Są one obliczane według wzoru, który uwzględnia kwotę zaległości, liczbę dni zwłoki oraz wspomnianą stawkę odsetek​​.

2. Utrata Wiarygodności Kredytowej

Spóźnianie się z płatnościami o ponad 30 dni może skutkować wpisaniem do ewidencji Biura Informacji Gospodarczej (BIG). To utrudnia zaciąganie kolejnych zobowiązań finansowych, takich jak kredyty refinansowe czy konsolidacyjne​​.

3. Windykacja Długu

Jeżeli dług nie jest spłacany, wierzyciel może skierować sprawę do firmy windykacyjnej lub sprzedać wierzytelność. Firmy windykacyjne mogą wpisywać dłużników do BIG i ścigać dług nawet poprzez sprzedaż na giełdzie wierzytelności​​.

4. Konsekwencje Prawne

Dłużnicy, którzy nie spłacają zobowiązań przez dłuższy czas, mogą zostać wezwani do sądu. W przypadku wydania prawomocnego wyroku, majątek dłużnika, w tym nieruchomości, środki na rachunku bankowym czy wynagrodzenie za pracę, może zostać zajęty przez komornika​​.

5. Wpływ na Zdolność Kredytową

Opóźnienia w spłatach są raportowane do Biura Informacji Kredytowej (BIK), co negatywnie wpływa na zdolność kredytową dłużnika i ogranicza dostęp do nowych pożyczek​​​​.

6. Postępowanie Windykacyjne Banku

W przypadku niespłacania kredytu, bank może rozpocząć postępowanie windykacyjne, w którym w pierwszej kolejności wysyła wezwania do zapłaty i monity. Jeśli nie przyniesie to skutku, bank może wypowiedzieć umowę kredytu i skierować sprawę do działu windykacji​​.

7. Obowiązek Spłaty dla Współmałżonka lub Żyranta

W przypadku zaciągnięcia kredytu z poręczeniem przez żyranta, zarówno kredytobiorca, jak i żyrant mogą być zobowiązani do spłaty zadłużenia​​.

Ważne Uwagi

  • Kara pozbawienia wolności nie jest przewidziana za zaleganie ze spłatą długów. Jednak oszustwa kredytowe mogą skutkować konsekwencjami karnymi​​.
  • W razie problemów ze spłatą, zaleca się jak najszybszy kontakt z bankiem w celu negocjacji warunków spłaty​​.

Warto pamiętać, że niespłacanie kredytów i pożyczek może mieć długofalowe i poważne konsekwencje finansowe oraz prawne. Dlatego zawsze zaleca się dokładne planowanie zobowiązań finansowych i ich terminową spłatę.

Potrzebna pomoc? Wypełnij formularz!

Pomoc wszystkim osobom zadłużonym. Zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom.

Wilczykowski & Partnerzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright © 2023

Skorzystaj z darmowej analizy Twojej umowy!

Zadzwoń! 660-458-400