Czy Syndyk sprzeda mój majątek?

 

Syndyk to osoba, która zarządza Twoim majątkiem w trakcie trwania upadłości konsumenckiej. Można powiedzieć, że to taki pośrednik między Tobą, a sądem, ale w momencie ogłaszania upadłości jesteś zdaną osobą na jego „łasce”. Wiele osób zastanawia się, czy syndyk jest dobry, czy zły… trudno powiedzieć, bo to zależy od samego człowieka. Dlatego nie da się być tutaj jednoznacznym.

Odpowiadamy jednak na pytanie, czy syndyk sprzeda majątek?

Upadłość Konsumencka: Podstawowe Informacje

W Polsce, upadłość konsumencka to procedura prawna, która umożliwia osobom fizycznym niemogącym regulować swoich długów ogłoszenie niewypłacalności. Postępowanie to inicjowane jest przez złożenie wniosku o upadłość w sądzie. Należy jednak pamiętać, że sąd może odrzucić wniosek, jeśli np. dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, ma krótkotrwałe zaległości w spłatach, przepisał majątek, by uniknąć spłaty, lub mieszka na stałe za granicą​​.

Rola Syndyka w Upadłości Konsumenckiej

Syndyk to kluczowa postać w procesie upadłości. Jego zadaniem jest zarządzanie majątkiem upadłego, aby zaspokoić roszczenia wierzycieli. Syndyk sporządza inwentarz majątku, ustala masę upadłościową, oraz przygotowuje plan spłaty wierzycieli​​​​.

Proces Sprzedaży Majątku przez Syndyka

Syndyk podejmuje działania mające na celu likwidację majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Może to obejmować sprzedaż zarówno majątku ruchomego, jak i nieruchomości. Sprzedaż może odbywać się na kilka sposobów, np. z wolnej ręki, w drodze przetargu, czy aukcji. Dochód ze sprzedaży jest następnie wykorzystywany do spłacenia długów​​.

Dochody i Świadczenia Wyłączone z Masy Upadłościowej

Nie wszystkie dochody dłużnika wchodzą do masy upadłościowej. Na przykład, syndyk nie może zająć świadczeń takich jak 500+, świadczeń alimentacyjnych, czy rent i emerytur powyżej pewnej kwoty​​.

Wnioski

W procesie upadłości konsumenckiej syndyk odgrywa istotną rolę w zarządzaniu majątkiem upadłego i jego sprzedaży w celu spłaty długów. Istnieją jednak pewne dochody i świadczenia, które są wyłączone z masy upadłościowej. To ważne, aby osoby rozważające upadłość konsumencką.

Potrzebna pomoc? Wypełnij formularz!

Pomoc wszystkim osobom zadłużonym. Zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom.

Wilczykowski & Partnerzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright © 2023

Skorzystaj z darmowej analizy Twojej umowy!

Zadzwoń! 660-458-400