Wiele osób, które mają do czynienia z komornikiem, zadaje sobie pytanie, czy ich małżonek może zostać wciągnięty w proces windykacji. Szczególnie istotne jest to w kontekście wspólnych finansów małżeńskich.

W tym artykule przyjrzymy się, czy i w jakich okolicznościach komornik może ściągać pieniądze z konta żony dłużnika oraz jakie kroki można podjąć, aby temu zapobiec.

Kontekst prawny: Zgodnie z polskim prawem, komornik ma prawo do zajęcia środków z konta bankowego dłużnika w ramach egzekucji komorniczej. Jednakże, istotne jest rozróżnienie między kontem osobistym dłużnika a kontem należącym do jego małżonka. W przypadku kont osobnych, komornik nie ma prawnego uzasadnienia do zajęcia środków z konta małżonka dłużnika, chyba że zostało ono wykorzystane do ukrycia majątku dłużnika.

Wspólne konta: Sytuacja komplikuje się, gdy mamy do czynienia z kontem wspólnym. W takim przypadku, komornik może uznać, że środki na koncie są współwłasnością obu małżonków i podjąć próbę zajęcia ich części. Aby temu zapobiec, małżonek dłużnika może podjąć odpowiednie kroki prawne.

Wniosek o wyłączenie środków z egzekucji

Jednym ze sposobów ochrony środków na koncie małżonka jest złożenie wniosku o wyłączenie tych środków z egzekucji. Wniosek taki powinien być poparty odpowiednimi dowodami na to, że środki na koncie należą wyłącznie do małżonka dłużnika i nie mają związku z długami.

Szablon wniosku

Poniżej przedstawiam przykładowy szablon wniosku, który może być wykorzystany w takiej sytuacji:

[Imię i Nazwisko Małżonka Dłużnika] [Adres Zamieszkania] [Data]

Sąd Rejonowy w [Nazwa Miejscowości] Wydział Cywilny [Adres Sądu]

Dotyczy: wyłączenia środków z konta bankowego nr [numer konta] z egzekucji komorniczej prowadzonej przeciwko [Imię i Nazwisko Dłużnika]

Szanowny Panie/Pani Sędzio,

Ja, [Imię i Nazwisko Małżonka Dłużnika], zwracam się z prośbą o wyłączenie środków znajdujących się na koncie bankowym nr [numer konta], prowadzonym w [Nazwa Banku], z egzekucji komorniczej prowadzonej przeciwko mojemu małżonkowi/małżonce, [Imię i Nazwisko Dłużnika].

Niniejszym oświadczam, że środki znajdujące się na wskazanym koncie są moją wyłączną własnością i nie mają związku z zobowiązaniami finansowymi mojego małżonka/małżonki. Środki te pochodzą z [opis źródła środków, np. mojej pracy zawodowej, darowizny, spadku itp.].

W załączeniu przesyłam kopie dokumentów potwierdzających moje oświadczenie, w tym [wymienić dokumenty, np. wyciągi bankowe, umowy o pracę, dowody wpłat itp.].

Zwracam się z prośbą o rozpatrzenie mojego wniosku i wyłączenie wskazanych środków z egzekucji komorniczej.

Z poważaniem, [Podpis]

O tym pamiętaj!

Podsumowując, komornik może próbować ściągnąć środki z konta małżonka dłużnika, szczególnie w przypadku kont wspólnych. Jednakże, istnieją prawne środki ochrony, takie jak złożenie wniosku o wyłączenie środków z egzekucji. Ważne jest, aby w takich sytuacjach działać szybko i dostarczyć odpowiednie dowody na to, że środki na koncie należą wyłącznie do małżonka dłużnika.

Potrzebna pomoc? Wypełnij formularz!

Pomoc wszystkim osobom zadłużonym. Zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom.

Wilczykowski & Partnerzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright © 2023

Skorzystaj z darmowej analizy Twojej umowy!

Zadzwoń! 660-458-400